Tijdens de periode van sociale verkiezingen moet je als onderneming extra waakzaam zijn. Naast het kluwen van procedures rond de sociale verkiezingen is er ook een hele regeling rond ontslagbescherming van toepassing.

Hieronder gaan we dieper in op alle aspecten rond deze regelgeving en de uiteindelijke consequenties voor werkgevers die onnodige risico’s nemen.

Sociale verkiezingen 2024 – periode van ontslagbescherming?

Vaak horen we dat er een absolute ontslagbescherming bestaat tijdens de ganse periode van sociale verkiezingen. Dit is een veelvoorkomende misvatting.

Sociale verkiezingen leiden tot de benoeming van afgevaardigden voor het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) en voor de ondernemingsraad (OR). De verkozen afgevaardigden genieten van een specifieke ontslagbescherming. De ontslagbescherming geldt bovendien ook voor alle werknemers die zich kandidaat stellen, ook al worden ze uiteindelijk niet verkozen.

Gedurende een bepaalde periode, juridisch de occulte periode genoemd, heb je als werkgever geen zicht op het feit of iemand zich al dan niet kandidaat stelt. Overgaan tot ontslag tijdens deze periode is risicovol omdat je uiteindelijk niet weet wie uiteindelijk beschermd is tegen ontslag.

Wanneer een werkgever tijdens deze periode overgaat tot ontslag, neemt hij bijgevolg het risico een beschermde werknemer te ontslaan, met alle gevolgen van dien. Omwille van die reden praat men vaak over een bescherming tegen ontslag tijdens de sociale verkiezingen.

Wanneer valt de occulte periode bij de sociale verkiezingen van 2024?

Afhankelijk van de uiteindelijke verkiezingsdatum start de occulte periode tussen 14 en 27 januari 2024 (dag X – 30) en eindigt ze tussen 19 maart en 1 april 2024 (dag X + 35).

Wij merken op dat vakbondsorganisaties in bepaalde uitzonderingsgevallen een oorspronkelijk opgegeven kandidaat kunnen vervangen waardoor de occulte periode wordt verlengd naar een periode tussen 29 april en 13 mei 2024 (dag X + 76).

Waarom werd deze ontslagbescherming ingevoerd?

Deze ontslagbescherming is ingevoerd om te garanderen dat werknemers zich kandidaat stellen voor de ondernemingsraad of het comité voor preventie en bescherming op het werk zonder angst voor represailles van hun werkgever.

Wat zijn de risico’s voor de werkgever?

Wanneer je als werkgever een arbeidsovereenkomst beëindigt zonder de geldende voorwaarden en procedures na te leven, kan dit leiden tot aanzienlijke financiële consequenties. De bijzondere beschermingsvergoeding kan oplopen van twee tot acht jaar loon.

Wat na de occulte periode?

Na de occulte periode heb je als werkgever zicht op de kandidatenlijsten en dus ook op het feit of een werknemer al dan niet beschermd is.

Indien de werknemer uiteindelijk geen bescherming geniet, zijn de gewone regels rond ontslag van toepassing.

Wanneer er wel sprake is van een ontslagbescherming dien je met verschillende procedures rekening te houden. Een arbeidsovereenkomst kan dan enkel beëindigd worden om een dringende reden die vooraf door de arbeidsrechtbank is aanvaard of om economische of technische redenen die vooraf door het bevoegde paritair comité zijn erkend.

Bij HR Legal kunnen we jouw onderneming adviseren en bijstaan in deze complexe materie zodat je juridisch correct handelt en onnodige risico’s vermijdt.